Islandshästföreningen Frigg

Islandshästföreningen Frigg är en ideell förening som arbetar för alla personer som är intresserade av islandshästen i Skaraborg. Klubben anordnar kurser, tävlingar, clinics, ungdomsaktiviteter, långritter m

Möt styrelsen i Frigg

Nästa styrelsemedlem är kloka Rebecca Forthmeiier. som alltid har en skitsmart tanke och ett vänligt ord till oss andra.

Tack till alla som hjälper till

Friggs alla verksamheter bygger på ideellt arbetande personer. Vi är tacksamma för det engagemang som våra medlemmar har och de aktiviteter som genomförs av Friggare och för Friggare.

Aktuellt

  • Se bilder från adventsritten hemma hos Kristina Johansson
  • I samarbete med SIF-Avel anordnar Frigg Avelskurs del 1 den 20 januari .Kursen är full.
  • I samarbete med SIF-Avel anordnar Frigg Avelskurs del 2 den 6-7 april

Bli medlem idag!

Som medlem i Frigg kan du delta i alla aktiviteter som föreningen anordnar, bland annat tävlingar, långritter, ungdomsaktiviteter, föreläsningar med mera. Du blir automatiskt medlem i SIF (Svenska Islandshästförbundet) och får då möjlighet att ansöka om inloggning till avelsdatabasen Worldfengur oich får tidningen IceHorse som delas ut till alla medlemmar två gånger om året.

Denna hemsida är framtagen med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Östra Skaraborgs Paraplyprojekt Digitalisering för förening. Tack till Leader Östra Skaraborg!

Utgivningsbevis

Islandshästföreningen Frigg har utgivningsbevis för sin hemsida. Det ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet.

Ansvarig utgivare är Karin Spångberg.